Protetyka stomatologiczna

W ramach działań protetycznych uzupełniamy braki zębowe częściowe i całkowite. W tym celu wykonujemy:

  • mosty adhezyjne
  • korony i mosty porcelanowe na podbudowie metalowej bądź pełnoceramiczne
  • wypełnienia ceramiczne inley, onley
  • protezy całkowite i częściowe
  • protezy akronowe, elastyczne, akrylanowe, szkieletowe