Polityka ISO

Polityka Jakości VitaDent

Celem Przychodni Stomatologicznej VitaDent jest precyzja, komfort i skuteczność w dziedzinie usług stomatologicznych. Stawiamy na wysoką jakość oferowanych usług, stałe podnoszenie kwalifikacji, dobór najlepszych materiałów na najwyższym poziomie, wprowadzanie najnowszego, sprawdzonego sprzętu oraz technologii w dziedzinie sposobów leczenia stomatologicznego umożliwiającego nieporównywalną jakość oraz trwałość naszych usług.

Działania nasze mają zapewnić nieustanne pozyskiwanie nowych odbiorców usług stomatologicznych, stały rozwój przychodni przy zapewnieniu jej efektywności ekonomicznej.

Tak określoną politykę jakości zamierzamy realizować poprzez:

  • Stosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych, profilaktycznych w szerokim wachlarzu usług Przychodni Stomatologicznej VitaDent zgodnie z oczekiwaniami naszych Pacjentów

  • Ścisłą kontrolę procesu usług stomatologicznych na każdym ich etapie z wykorzystaniem nowoczesnych pomiarów i przesyłania informacji

  • Pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w utrzymaniu wysokiej jakości usług stomatologicznych i ich dalszy rozwój, w celu zapewnienia komfortowych warunków opieki stomatologicznej

  • Zwiększenie liczby Pacjentów naszej przychodni poprzez dogodne terminy wizyt

  • Inwestowanie w nowoczesny sprzęt oraz dbanie o odpowiedni stan pomieszczeń naszej przychodni

  • Współpraca ze starannie wybranymi podwykonawcami usług stomatologicznych

  • Ugruntowanie widącej pozycji wśród placówek działających na rynku usług stomatologicznych działających w naszym regionie

Realizację powyśzych celów zapewnić ma wdrożony System Zarządzania Jakością. Założenia przyjęte w polityce jakości obligują wszystkich pracowników Przychodni Stomatologicznej VitaDent do spełnienia wymagań prawnych, zapewnienia niezbędnych zasobów celem prawidłowej realizacji zadań oraz podejmowanych zadań w zakresie utrzymania i doskonalenia systemu zgodnego z normą PN-EN- ISO 9001:2009.

 

W imieniu Kierownictwa Przychodni Stomatologicznej VitaDent deklaruję, że dołożę wszelkich starań, aby powyższa Polityka Jakości była w pełni realizowana.

Działania nasze mają zapewnić nieustanne pozyskiwanie nowych odbiorców usług stomatologicznych, stały rozwój przychodni przy zapewnieniu jej efektywności ekonomicznej.